ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kariéra vo VaV | LEKTOR/KA KURZU TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Popis pracovnej pozície

Lektor prevedie kurzom ľudí, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti potrebné pre uplatnenie hlavne v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej a v miestnej alebo diaľkovej doprave.

Druh pracovného pomeru dohoda o vykonaní práce alebo pri živnostníkoch zmluva o spolupráci
Náplň práce

Úlohou lektora/ky je pripraviť účastníkov vzdelávania po teoretickej a praktickej stránke, aby:

- získali odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie v cestnej a nákladnej doprave, v dopravných službách, ako technici v STK, dispečeri

- poznali zásady ekonomiky, účtovníctva, autoelektroniky, mechaniky, častí strojov,

- ovládali zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu, členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania, konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie       jednotlivých častí cestných vozidiel.

Požiadavky
Požadované vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti dopravy (prevádzka dopravy, cestná doprava a preprava, doprava a manipulácia a pod.)
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore doprava 

Podmienky pre odbornú a lektorskú spôsobilosť:
Odborná spôsobilosť:
doklad o dosiahnutom vzdelaní a dĺžka odbornej praxe:
- vysokoškolské vzdelanie + 2 roky odb. praxe
- úplné stredné vzdelanie + 5 rokov odb. praxe
Lektorská spôsobilosť:
osvedčenie Lektor výhodou

 

Plat 8 - 15 € (45 min vyučovacia hodina)
Nástup dohodou
Miesto výkonu práce Prešov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štrukturovaný životopis s fotografiou na e-mailovú adresu vyberove@vav.sk.

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Klimovič Bojkasová, 0948 956 787

 

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon