Kariéra vo VaV | LEKTOR PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA (MBA, LL.M)

Popis pracovnej pozície

Prijmeme do tímu nových lektorov postgraduálnych manažérskych programov Master of Business Administration (MBA) a Master of Laws (LL.M).

Druh pracovného pomeru živnosť alebo dohoda
Náplň práce

Štúdium je určené manažérom a absolventom manažérskych odborov so záujmom o profesionálny rast a rozšírenie svojich vedomostí a zručností v oblastiach, akými sú:

- manažment a leadership,

- strategický manažment,

- krízový manažment,

- personálny manažment,

- manažment obchodu,

- marketing a public relations,

- manažment soft skills,

- právo a podnikanie,

- projektové riadenie,

- riadenie informačných technológií,

- andragogika a manažment vzdelávania, 

- manažment v logistike.

 

Úlohou lektora bude:

- lektorské zabezpečenie prednášok a seminárov z jednej alebo viacerých uvedených oblastí,

- príprava študijných materiálov pre účastníkov,

- podpora študentom v priebehu štúdia formou konzultácií (prevažne online, resp. osobne podľa dohody s účastníkom),

- priebežné hodnotenie účastníkov vzdelávacieho programu (vyhodnocovanie postupových prác alebo testov),

- vedenie študentov pri tvorbe záverečných prác, vypracovanie posudkov a oponentúr záverečných prác,

- účasť v skúšobnej komisii pri záverečnej skúške a obhajobe záverečných prác,

- spolupráca s manažérom kurzu v organizačných a administratívnych záležitostiach.

 

Výučba bude prebiehať kombinovanou formou (prezenčne v Prešove a v Košiciach + online) v termínoch určených vzájomnou dohodou medzi manažérom vzdelávania a lektormi.

Požiadavky

Lektorské pozície sú určené pre vysokoškolských pedagógov aj odborníkov z praxe s bohatými manažérskymi a lektorskými skúsenosťami a ochotou podeliť sa so študentmi o svoje praktické vedomosti a aktuálne know-how. Výhodou sú predchádzajúce skúsenosti s výučbou v programoch profesijného vzdelávania.

Plat 20 - 50 Eur (45 min. vyučovacia hodina), mzdové ohodnotenie bude dohodnuté pri osobnom pohovore individuálne podľa kvalifikácie a odborných skúseností
Nástup dohodou
Miesto výkonu práce Prešov, Košice
Ďalšie informácie

Prosíme záujemcov, aby nám zaslali štruktúrovaný životopis na email vyberove@vav.sk s uvedením oblasti, resp. oblastiach, v ktorých máte záujem vyučovať.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon