Kurz prvej pomoci pre rodičov a laickú verejnosť

Osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavov.
Ak máte záujem o kurz prvej pomoci, napíšte svoju požiadavku alebo nám zavolajte.
© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon