Prvá pomoc pri ...

Rady, ako poskytnúť prvú pomoc pri rôznych úrazoch a život ohrozujúcich stavoch.

Aj to nájdete na našej stránke.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon