KTO SME?

VaV Akademy

člen skupiny VaV, ktorá vznikla v roku 2003 a ktorá sa zaoberá poskytovaním rekvalifikačných kurzov
tradíciu úspešne prepájame s neustálym progresom vo výučbe a moderným technickým vybavením
je postavená na tradícii, odbornosti a profesionalite
predstavuje modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť, ktorej
okrem kurzu prvej pomoci ponúkame aj sociálne kurzy, kurzy BOZP, počítačové kurzy, kurzy krásy a mnohé ďalšie
vyberte si z našej širokej ponuky akreditovaných kurzov a požiadajte o jeho preplatenie prostredníctvom tzv. REPAS-u
kurz je môžete vziať na splátky a to najlepšie - bez akéhokoľvek navýšenia
cieľom našej organizácie je priniesť kvalitné vzdelanie pre všetkých
nájdete nás na našej stránke vavakademy.sk
VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

KURZY PRVEJ POMOCI


Pre vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie pre študentov autoškoly VaV

Pre vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie pre verejnosť

Pre firmy a organizácie
 

Pre rodičov a laickú verejnosť

Individuálny kurz

So zameraním na detský vek

Pre žiakov ZŠ

Pre študentov SŠ
Kurz prvej pomoci

Čo sa v kurze naučíte?

zhodnotiť stav postihnutého
zhodnotiť stav postihnutého na základe poznatkov o poruchách vedomia, dýchania, záchvatových stavoch, krvácaní, zlomeninách, poranení kĺbov, popáleninách, náhlych príhodách, poraneniach chrbtice, atď.
minimalizovať riziká
minimalizovať riziká ohrozenia týkajúceho sa seba, postihnutého a ďalších osôb,
nácvik základnej neodkladnej podpory životných funkcií
v rámci nácviku základnej neodkladnej podpory životných funkcií (BLS) sa naučíte úkony, akými sú uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, masáž srdca, zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kadriopulmonálna resuscitácia,
podať prvú pomoc
podať prvú pomoc pri šoku, krvácaní z rán, poruchách vedomia, dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch, zlomeninách a poraneniach kĺboch a chrbtice, srdcovom záchvate, náhlej cievnej mozgovej príhode, a pod.
© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon