Kurz prvej pomoci pre organizácie a firmy

Zamestnávateľ je v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §8 o BOZP povinný zabezpečiť školenie zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.
Ak máte záujem o kurz prvej pomoci, napíšte svoju požiadavku alebo nám zavolajte.
© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon