Prihláška

Vyplňte nasledovnú nezáväznú prihlášku. Po prijatí prihlášky Vás budeme radi kontaktovať.

 

Osobné informácie

Pán
Pani

 

Ďalšie požiadavky

Zostáva 500 znakov

 

Kurz

 

Mesto konania

 

 

Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?* Povinný údaj

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu spoločnosti VaV Akademy v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely spoločnosti VaV Akademy.

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže spoločnosť VaV Akademy zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením spoločnosti VaV Akademy o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon