Príčiny: odtrhnutie alebo odrezanie koncových častí tela (prsty, ušnica) strojmi alebo ich odhryznutiePostup:
1. ošetriť ranu a zastaviť krvácanie
2. nájsť amputovanú časť, zabaliť ju do suchej gázy a vložiť ju do plastového vrecka alebo plastovej nádoby s uzáverom (zabráni znečisteniu a vysychaniu)
3. vrecko/nádobu vložiť do nádoby (ďalšieho vrecka) naplneného vodou s ľadom
4. volať tiesňovú linku a informovať o druhu nehody
5. vrecko označiť menom postihnutého a časom nehody


Poznámky:

* Nie je vhodný priamy kontakt amputovanej časti s ľadom pre možnosť omrznutia.
* Ak je amputovaná časť spojená s ostatnou časťou aspoň malým kožným mostíkom, zachovajte ho pri obväzovaní.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon