Bezpečnosť záchrancu a organizácia pomoci


Poskytnutie prvej pomoci

 

Privolanie špecializovanej pomoci

 

Poznámky:
* Nemôžete stihnúť všetko. Najdôležitejšia je vaša bezpečnosť, potom život ohrozujúce stavy a až nakoniec všetko ostatné.
* S postihnutými hýbte len pri ohrození ich života. Ak musíte pre ohrozenie života hýbať s vozidlom, označte polohu. Do pomocných prác zapojte aj okoloidúcich.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon