Príčiny: prepichnutie kože ostrým predmetom (klinec, ihla, vidly, rohy, nôž a i.)


Príznaky:
viac vnútorné ako vonkajšie krvácanie, začínajúce príznaky šokuPostup:
1. nájsť v rane cudzie telesá, ale nevyťahovať ich
2. obložiť cudzie teleso obväzmi a ranu prikryť
3. vykonať protišokové opatrenia
4. dopraviť postihnutého na odborné vyšetrenie alebo privolať záchrannú službu
5. kontrolovať jeho vedomie a dýchanie


Poznámky:
* Na končatinách postihnutých bodnutím môžu byť poškodené cievy a nervy, na hrudníku a bruchu vnútorné orgány.
* Veľmi ľahko môže dôjsť k infekcii, preto buďte pri manipulácii opatrní.
* Postihnutému v žiadnom prípade nedávajte jesť a piť.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon