Postup:
1. poranenú časť tela zdvihnúť a okraje rany okolo cudzieho telesa tlačiť k sebe (poranený môže pomáhať)
2. cudzie teleso obložiť gázou do jeho výšky
3. obviazať (ak teleso veľmi vyčnieva, obväz viesť okolo tak, aby sa s ním nehýbalo)
4. veľké telesá možno spevniť dvomi priečne uloženými neroztočenými obväzmi po stranách
5. zariadiť prevoz do nemocnice


Poznámky:

* Malé cudzie telesá z povrchu rany (kamienky, piesok, tŕne a pod.) odstráňte tampónom alebo opláchnutím vodou. Veľké telesá nikdy neodstraňujte, pretože upchávajú ranu a bránia krvácaniu.
* Pri pevných telesách v rane (napr. kôl) podopierajte poraneného a presne popíšte situáciu pri privolávaní záchrannej služby a technickej pomoci.
* Dispečingy zdravotníctva, polície a požiarnikov sú navzájom prepojené (tiesňová linka „112“).

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon