Príznaky: náhla bolesť a svrbenie, slzenie, postihnuté oko je červenkasté (zvýšené prekrvenie bielka)


Postup:
1. zabrániť treniu oka
2. postihnutého posadiť a zakloniť mu hlavu
3. palcom a ukazovákom mu roztiahnuť mihalnice (od seba), postihnutý pozerá rôznymi smermi (ak je cudzie teleso viditeľné, vyplaviť tečúcou vodou, vlhkým tampónom, cípom vreckovky)
4. pri neúspechu prikryť oko sterilnou gázou a vyhľadať odborné ošetrenie


Poznámky:

* Nevyberajte cudzie teleso uviaznuté vo farebnej časti oka.
* Cudzie telesá v oku pri obrábaní kovov nevyberať, po obväze dopraviť na očné ošetrenie.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon