Príznaky:
dusenie a kašeľ, navreté žily na krku, popáleniny a obhorený odev


Postup:
1. preniesť postihnutého do bezpečia bez ohrozenia vlastného života
2. skontrolovať vedomie a dýchanie
3. zahasiť odev
4. ošetriť popáleniny
5. privolať špecializovanú pomoc a zariadiť prevoz do nemocnice


Poznámky:

* Pred vstupom do zadymenej miestnosti je vhodné zaistiť asistenciu druhej osoby kvôli bezpečnosti.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon