Príznaky:
náhly začiatok s bezvedomím, svalové zášklby až kŕče všetkých svalov, sťažené a zrýchlené dýchanie, mimovoľné pomočenie

 
Postup:
1. zabrániť/zmierniť pád
2. uvoľniť odev okolo krku a hrudníka
3. po odznení kŕčov uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy
4. dozerať na neho až do obnovenia vedomia


Poznámky:
* Záchrannú službu privolajte len v nasledujúcich prípadoch: záchvat na ulici bez prítomnosti blízkej osoby ( ak sa nezotaví do 15 min., pri opakovanom záchvate v priebehu 30 minút) alebo pri prvom záchvate v živote.
* Počas záchvatu nedávajte postihnutému nič do úst, nevyťahujte mu jazyk, nebráňte mu v pohyboch, je potrebné ho len chrániť pred nárazmi na pevné predmety v okolí.
* Epileptický záchvat je jediný druh bezvedomia, pri ktorom nedochádza k upchatiu dýchacích ciest „zapadnutím jazyka“.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon