ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator


Príčiny:
státie pri žiaričoch tepla, zásah bleskom, úraz elektrickým prúdom, požiarPostup:
1. zabrániť gúľaniu sa po zemi, pohybom a behaniu
2. postihnutého uložiť horiacou stranou nahor
3. oheň zahasiť poliatím vodou (nehorľavou tekutinou) alebo zabalením do hustej hrubej tkaniny (kabát, záves, koberec)
4. po zahasení odev vyzliecť, ale len ak nie je priškvarený ku koži
5. ošetriť popáleniny
6. vykonať protišokové opatrenia
7. vyhľadať odborné ošetrenie


Poznámka:

* Pri gúľaní je možnosť rozšírenia popálenín, pri behaní rozdúchavanie ohňa. Ak ste sami, pomôžete si okamžitým tesným zabalením do vhodnej tkaniny a ľahnutím na zem.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon