Príčiny: zvýšená citlivosť detského mozgu na teploty nad 38° C

Príznaky: vysoká teplota, začervenanie tváre, potenie, škúlenie a prevracanie očí, zášklby svalov na tvári a končatinách, zadržiavanie dychu, bezvedomie

Postup:
1. zabezpečiť čerstvý vzduch a uvoľniť tesný odev
2. vykonať opatrenia ako pri bezvedomí
3. chladiť odkrytím, vyzlečením a omývaním vlažnou vodou
4. upokojiť rodičov


Poznámky:
* Výskyt najčastejšie u detí do 5 rokov pri teplotách na začiatku horúčkovitých ochorení.
* Najprv poskytnúť prvú pomoc, špecializovanú pomoc privolať len ak kŕče neprestanú za 10 minút po intenzívnom chladení.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon