Príčiny:
úder do nosa, vysoký tlak krvi, niekedy bez viditeľnej príčiny (u detí)

Príznaky: vytekanie krvi z nosa bez úrazu hlavy

 


Postup:
1. posadiť sa a predkloniť si hlavu
2. uvoľniť odev okolo krku
3. dýchať ústami a tlačiť mäkkú časť nosa najmenej 10 minút
4. nesmrkať, nekašľať, neprehĺtať - krv nechať vytekať z nosa
5. ostať v pokoji a bez veľkej námahy ešte 2 hodiny po zastavení krvácania


Poznámky:

* Špecialistu na krčné, nosné a ušné choroby je potrebné vyhľadať, ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút.
* Celý postup musí byť nepretržitý, u detí a v prípade potreby môže pomáhať druhá osoba.
* Studené obklady na čelo a na zátylok nemajú praktický význam.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon