Príčiny: pády a trenie, zodratie povrchovej vrstvy kože

Príznaky: drobné krvácanie formou presakovania, znečistenie hlinou a štrkom, bolesť


Postup:
1. umyť si ruky
2. opláchnuť ranu pod tečúcou vodou a okolie rany umyť mydlom, dezinfekčným roztokom
3. ranu osušiť dotykmi, krvné zrazeniny nezotierať
4. prikryť náplasťou alebo obväzom


Poznámka:

* Hlinu, škváru, antuku a pod. v odrenine odstrániť, pri väčších ranách a silnom znečistení konzultovať očkovanie proti tetanu.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon