Príčiny: konzumácia jedovatých húb alebo jedlých húb, ktoré neboli správne skladované, alebo dostatočne tepelne upravené (menej ako 15 minút varenia, smaženia)

Príznaky: bolesti brucha, nevoľnosť, pocit na vracanie a vracanie, hnačky, kŕče, malátnosť, potenie

 

Postup:
1. vyvolať vracanie (ak nie je prvým príznakom)
2. zaistiť zvyšky jedla alebo zvratky na analýzu
3. zariadiť prevoz do nemocnice


Poznámky:
* Najnebezpečnejšia je otrava s príznakmi po viac ako 12 hodinách po požití húb.
* Treba odlišovať otravu jedovatými hubami (otrava môže viesť až k úmrtiu) a otravu spôsobenú nesprávnou úpravou a skladovaním húb (nebezpečná je len u malých detí, starých a chorých ľudí).

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon