Príznaky:
bolesti hlavy, neostré videnie, dráždivý kašeľ, bolesti brucha, hnačka

 


Postup:
1. kožu omyť mydlom a vlažnou vodou, oči vyplachovať čistou vodou
2. po vypití vyvolať vracanie podráždením (dať si prsty do krku) alebo vypitím pohára teplej vody s 2 lyžičkami kuchynskej soli
3. zariadiť prevoz do nemocnice s originálnym obalom od chemikálie


Poznámky:
* Najdôležitejšia je prevencia a ochranné prostriedky pri postreku. Ochrana je lacnejšia ako pobyt v nemocnici a prípadné trvalé poškodenie zdravia.
* Nikdy neprelievajte chemikálie do fliaš od potravín a alkoholu (piva).

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon