Príčiny:
nízka teplota okolia, znížená činnosť štítnej žľazy, alkohol, únava, nízka telesná zdatnosť

Príznaky: triaška, zrýchlená činnosť srdca, zrýchlené a prehĺbené dýchanie, pokles teploty v konečníku (vopred zistiť rozsah stupnice teplomera), poruchy vedomia, stuhnutie svalov, zdanlivá smrť

 

Postup:
1. dopraviť postihnutého do tepla
2. vyzliecť mu mokrý odev
3. skontrolovať stav vedomia, dýchania
4. podať mu teplé tekutiny a cukor, čokoládu
5. ošetriť lokálne omrzliny
6. zaistiť prevoz do nemocnice


Poznámka:

* Bežné teplomery majú stupnicu len do 34 °C, čo znamená že podchladenie neodhalia.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon