ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Príčiny: kontakt kože alebo slizníc s kyselinami alebo zásadami v koncentrovanej podobe

Príznaky:
poranenie kože: pálivá bolesť, zmena farby pokožky
poranenie očí: bolesť a nemožnosť otvoriť oko, kŕč očného svalstva
poranenie ústnej dutiny a pier: po vypití bolesť a pálenie v ústach, pažeráku a žalúdku, zmeny farby pier a okolia úst

Postup:
1. práškové a tuhé (suché) žieraviny odstraňovať nasucho, tekuté žieraviny odstraňovať 20 min. jemným prúdom čistej vody
2. pri zasiahnutí odevu vyzliekať šaty zároveň s oplachovaním
3. pri zasiahnutí očí oči vyplachovať vodou 15 minút bez prerušenia smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu (odstrániť kontaktné šošovky)
4. po vypití dávať malé dúšky čistej vody do celkového množstva 250 ml, nevyvolávať vracanie


Poznámka:

* Chráňte sa pred pofŕkaním. Suché látky najprv odstrániť mechanicky (voda ich aktivuje). Nepoužívať neutralizačné látky - neutralizácia je spojená s tvorbou tepla a možnosťou popálenín. Do nemocnice dopraviť obal alebo vzorky látky na identifikáciu.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon