Príčiny:
pády, údery tupým predmetom, tržné rany alebo aj bez porušenia kože
* Pod podliatinou môže byť schovaná zlomenina, podvrtnutie, vykĺbenie.

Príznaky: bolesť a opuchlina, tmavočervené až modré sfarbenie pod kožou po určitej dobe (minúty až hodiny po úraze), sťažená hybnosť končatiny


Postup:
1. na bolestivé miesto okamžite priložiť studený predmet alebo obklad
2. zdvihnúť končatinu, uložiť ju do pohodlnej polohy
3. pri pochybnostiach vyhľadať odborné vyšetrenie


Poznámky:
* Pozrite Prvá pomoc pri poranení svalov.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon