Príčiny:
styk povrchu tela s horúcimi parami, tekutinami alebo telesami

Príznaky: bolesť po dotyku s horúcim telesom (popálenina) alebo kvapalinou (obarenina), začervenanie kože, objavenie sa pľuzgierov, vznik šoku (pri popálenine väčšej ako dlaň)

 


Postup:
1. ranu okamžite chladiť studenou vodou 20 min.
2. keď prestane bolieť, po zastavení chladenia prikryť potravinárskou fóliou, obväzom, čistou tkaninou, mikroténovým vreckom
3. vykonať protišokové opatrenia
4. zariadiť prevoz na definitívne ošetrenie


Poznámky:

* Studená voda z vodovodu je dostatočne chladná na zastavenie šírenia popáleniny do hĺbky a šírky.
* Čím skôr po začatí chladenia dať dole prstene a prívesky.
* Horiaci odev uhasiť, priškvarené časti odevu nestrhávať.
* Popálenina môže byť však aj životu nebezpečná. U detí je to popálenina väčšia ako plocha 2 dlaní, u dospelého plocha väčšia ako plocha 5 dlaní.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon