Príčiny: pády z výšky väčšej ako výška tela, pády bremena na človeka, potápaní, skoky z výšky a auto a moto nehodách. Ak ste v pochybnostiach, postupujte ako pri zlomenine chrbtice.

Príznaky: necitlivosť, tŕpnutie, pálenie v končatinách, neschopnosť hýbať dolnými (poranenie hrudnej a bedrovej časti chrbtice) alebo aj hornými končatinami (poškodenie krčnej chrbtice)
* Poškodenie chrbtice však môže byť aj úplne bez príznakov, treba ho predpokladať na základe mechanizmu úrazu.

 Postup:
1. skontrolovať vedomie a dýchanie (ak je potrebné umelé dýchanie, je potrebné postupne zakláňať hlavu postihnutého, ale len toľko, koľko je potrebné na vdych)
2. čakať na záchrannú službu, pokiaľ nie ste na odľahlom mieste
3. zabrániť pohybom zraneného
4. krk a hlavu obložiť z dvoch strán vankúšmi, taškami a pod. (na zabránenie pohybov krku)
* Odôvodnené vyprostenie je iba pri akútnom nebezpečí (požiar, dusenie, zastavenie srdca).
5. pri úrazoch vo vode pod postihnutého pred vynesením podložiť rovnú podložku
6. vykonať protišokové opatrenia


Poznámka:
* Pri podozrení na zlomeninu chrbtice s postihnutým nehýbte, čakajte na špecializovanú pomoc. Jedinou výnimkou kedy je možné s postihnutým hýbať, je prvá pomoc pri zastavení dýchania, srdca a veľkom krvácaní. Pri manipulácii druhá osoba drží hlavu a krk v neutrálnej polohe.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon