Príčiny: stlačenie predmetmi, strojmi, lismi, údery, pády, kopnutia, strelné a bodné rany

Príznaky: bolesť pri hlbokom dýchaní, kašli, pohyboch, poškodenie kože, deformita rebier, skrátenie dychu, vykašliavanie krvi


Postup:
1. uložiť postihnutého do polosediacej polohy s podložením postihnutej strany hrudníka
2. pri podozrení na prenikajúce poranenie (porušenie hrudnej steny) okamžite vzduchotesne prikryť ranu nepriepustným materiálom (dlaňou ruky, plastovou fóliou)
3. cudzie teleso z rany nevyberať, zabrániť pohybom

Poznámka:
* Podozrenie na prenikajúce poranenie je pri rane na hrudníku spojené so zhoršujúcou sa dýchavicou. Ak si nie ste istý a špecializovaná pomoc nepríde v priebehu pár minút, postupujte ako pri prenikajúcom poranení.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon