Príčiny: náhly pohyb, pád, úder, kopnutie

Príznaky: náhla silná bolesť v kĺbe a okolí po prudkom alebo nešikovnom pohybe, nemožnosť hýbať s postihnutou časťou (najčastejšie sa vykĺbi rameno, palce, prsty a sánka), deformácia a opuch


Postup:
1. uložiť postihnutého a postihnutú časť do najpohodlnejšej polohy
2. spevniť, obložiť postihnutú časť (vankúšom)
3. ak je to možné, znehybniť ju závesom z trojrohej šatky, obväzom
4. nechať postihnutého, aby si sám podopieral vykĺbenú časť s pomocou záchrancu
5. zariadiť prevoz do nemocnice


Poznámka:

* Pri pochybnostiach, či ide o zlomeninu alebo vykĺbeninu, postupujte ako pri zlomenine, často sa totiž vyskytujú v kombinácii. Definitívne a spoľahlivé rozlíšenie je možné len vďaka RTG vyšetreniu.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon