Príčiny: náhly pohyb, pád, úder, kopnutie

Príznaky: bolesť v mieste zlomeniny, sťažený, alebo nemožný pohyb, deformácia (ohnutie, vytočenie, skrátenie končatiny) - pri pochybnosti porovnať s druhou stranou, postupný opuch
* Tieto príznaky nemusia byť prítomné vždy.

 
Postup:
1. vytvoriť oporu na poranenej končatine podložením rúk pod a nad miestom zlomeniny
2. znehybniť tak, aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou
3. zlomenú hornú končatinu dať do závesu z trojrohej šatky (alebo znehybniť v rukáve odevu), zlomenú dolnú končatinu znehybniť priložením zdravej dolnej končatiny a priviazaním
4. pri veľkej deformácii využiť rôzne druhy obloženia na znehybnenie (vankúš, deku, noviny, tácku)


Poznámky:

* Zlomenina kľúčnej kosti sa ošetruje ako zlomenina hornej končatiny.
* Pri zavretej zlomenine je koža nad zlomeninou neporušená.
* Pri otvorenej zlomenine priložte pred znehybnením na ranu sterilný obväz a v prípade krvácania tlačte okraje rany k sebe.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon