Príčiny:
výbušniny, požiar horľavín, veľké strelné zbrane v bezprostrednej blízkosti

Príznaky: dusenie sa, bolesti a krvácanie z ušných bubienkov, hluchota, vykašliavanie spenenej krvi, rezné a tržné rany, zlomeniny, bolesti brucha z vnútorných poranení tlakovou vlnou

 

Postup:
1. zistiť stav vedomia, dýchania a rozsah iných poranení postihnutého
2. uložiť postihnutého do pohodlnej polohy (polosediacej)
3. uvoľniť mu tesný odev okolo krku, hrudníka a pása
4. zastaviť krvácanie, ošetriť rany, popáleniny
5. privolať záchrannú službu, ohlásiť udalosť polícii
6. kontrolovať vedomie, dýchanie
7. vykonať protišokové opatrenia


Poznámka:
* Pri výbuchu môžu vzniknúť aj rany, amputácie, zlomeniny a popáleniny. Pri poskytovaní prvej pomoci teda postupujeme podľa prevládajúcich príznakov.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon