Príčiny:
zemetrasenia, výbuchy bômb, nehody v baniach, demolačné práce, stavby, práca so sypkými materiálmi


Príznaky:
necitlivé, stŕpnuté končatiny s mramorovane červenofialovým sfarbením, opuch poranenej časti, pľuzgiere, ostatné príznaky ako pri zlomenine a šoku

 

Postup:
1. uvoľniť postihnutého čo najrýchlejšie
2. zdvihnúť končatinu, ak nie je zlomená
3. vykonať protišokové opatrenia
4. zaznamenať čas zasypania a vyprostenia
5. ošetriť pľuzgiere, rany, krvácanie


Poznámka:
* Pri zasypaní trvajúcom dlhšie ako 1 hodinu postihnutého nevyprosťujte, ale privolajte záchranné zložky a potrebnú technickú asistenciu. Do príchodu záchrannej služby ho upokojujte a zaistite mu pohodlie tak, ako okolnosti dovolia.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon