Príčiny:
poranenie oka pri športe, v priemysle alebo doma ostrými predmetmi

Príznaky: náhla bolesť, porucha videnia, pocit cudzieho telesa, krvácanie z oka

 


Postup:
1. nevyberať cudzie teleso z oka
2. chrániť postihnuté oko obalom z pokrčeného papiera alebo papierovým kužeľom (na zabránenie vtlačenia predmetu hlbšie do oka pri obväze)
3. obviazať obe oči
4. nenechať postihnutého bez fyzického kontaktu po vyradení zraku obväzom
5. dopraviť ho na odborné ošetrenie


Poznámka:

* Obidve oči sa obväzujú preto, aby sa zabránilo súhlasným pohybom postihnutého oka súčasne so zdravým.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon