Príčiny:
zlá alebo nepozorná manipulácia s nožom, nožnicami alebo inými nástrojmi, plechom, sklom

Príznaky: krvácanie z ostrých okrajov, styk s ostrým predmetom, príznaky šokuPostup:
1. zastaviť krvácanie tlakom v rane (obväzom/čistou látkou/holou rukou), pri veľkej rane tlačiť k sebe okraje rany
2. krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca
3. na ranu priložiť tlakový obväz
4. ak krvácanie neprestáva, priložiť ešte jeden obväz a dotiahnuť silnejšie
5. kontrolovať obväz, prekrvenie koncovej časti končatiny, vedomie a dýchanie
6. vykonať protišokové opatrenia
7. pri väčšej rane zabezpečiť odborné ošetrenie


Poznámka:

* Ranu si môže tlačiť i postihnutý, aby pomohol pri ošetrovaní.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon