Príznaky:
zapichnutie háčika do kože

 

Postup:
Ak do kože nie je zapichnutý aj ozubec:
1. háčik odrezať od silonu
2. vytiahnuť ho z tela
3. miesto ošetriť ako ranu (dezinfekcia, obväz)

Ak je do kože zapichnutý aj ozubec:
1. háčik odrezať od silonu
2. zatlačiť ho cez kožu tak, aby cez ňu prešiel aj ozubec
3. odstrihnúť háčik medzi kožou a ozubcom
4. vytiahnuť háčik
5. miesto ošetriť ako ranu (dezinfekcia, obväz)


Poznámky:
* Pri zatláčaní háčika musí byť jeden koniec stále viditeľný.
* V každom prípade je vhodné preočkovanie proti tetanu do 24 hodín po úraze.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon