Príčiny:
vystavenie nechránených očí ultrafialovému žiareniu - zváranie oblúkom bez ochranných pomôcok, jarná lyžovačka, letný pobyt pri vodných plochách

Príznaky: po 1 - 6 h bez príznakov pocit cudzieho telesa v oku, slzenie, pálenie, pri vystavení svetlu kŕč očných svalov


Postup:
1. oplachovať oči studenou vodou
2. použiť ochranu proti svetlu (tmavé slnečné okuliare, obväz oboch očí, zatemnenie miestnosti)
3. v mnohých prípadoch potreba odborného ošetrenia


Poznámka:
* Aby ste sa podobnému úrazu vyhli, dodržujte bezpečnostné predpisy pri zváraní, používajte slnečné okuliare.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon