Príznaky:
nepríjemný tlak, pocit plnosti, zvieranie, pálenie, bolesť v strede hrudníka trvajúca dlhšie ako päť minút bez prerušenia, šírenie bolesti do ramena, krku, dolnej čeľuste alebo do hornej končatiny, slabosť, závrat, potenie, pocit na vracanie, pocit nedostatku vzduchuPostup:
Ak príznaky pri srdcovom záchvate trvajú viac ako 15 minút bez prerušenia (u vás alebo u osoby vo vašej prítomnosti), je potrebné ihneď konať. Čo treba robiť:
1. uložiť postihnutého do pohodlnej polohy - posediačky s podloženými nohami pokrčenými v kolenách
2. uvoľniť mu odev okolo krku a pása
3. v miestnosti vyvetrať
4. privolať záchrannú službu alebo vyhľadať pohotovostnú službu
5. nenechať postihnutého šoférovať
* Ak postihnutý užíva nitroglycerín, dajte mu ho (tabletku pod jazyk alebo formou spreja). Očakávajte odmietanie pomoci. Osoba chorá na srdce možnosť srdcového záchvatu často nepripúšťa.


Poznámky:
* Jeden, niekoľko alebo aj všetky príznaky môžu byť prítomné naraz, alebo prichádzajú postupne. Strata času pri váhaní zvyšuje riziko komplikácií. Účinná liečba musí začať do 3 hodín od začiatku príznakov.
* Pri náhlom vzniku bezvedomia sa pripravte na kardiopulmonálnu resuscitáciu. Polovica ľudí so srdcovým infarktom zomiera na zastavenie srdca ešte pred príchodom do zdravotníckeho zariadenia.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon