Príčiny:
náhle vzniknutý opuch prsta pri popálení, alergii a úraze, nemožnosť stiahnuť prsteň a jeho zarezávanie sa do kože

Príznaky: opuch a bolesť prstaPostup:
1. natrieť prst navlhčeným mydlom a sťahovať ho krúživým pohybom
2. pevnejšou niťou silne a tesne vedľa seba nakladať otáčky od vonkajšej hrany prsteňa smerom k špičke prsta na 2 - 3 cm
3. stiahnuť prsteň ponad niťou obalený prst a niť odstrániť
4. pokračovať až k špičke prsta


Poznámka:

* Pred uvedenými postupmi je vhodné chladiť prst v studenej vode a masírovať ho smerom k srdcu s rukou vo zvýšenej polohe.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon