Strelné rany sú spôsobené projektilmi, pričom rana pri vstupe do tela (vstrel) je menšia a rana pri výstupe z tela (výstrel) väčšia. Krvácanie môže byť pri tomto zranení vonkajšie aj vnútorné, keďže možnosť poranenia vnútorných orgánov je veľmi vysoká.

Príznaky: krvácanie pri vstrele a výstrele, bolesť, príznaky šoku


Postup:
1. zastaviť veľké vonkajšie krvácanie
2. uložiť postihnutého do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa s ním nemuselo hýbať
3. krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca
4. uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pása
5. vykonať protišokové opatrenia
6. kontrolovať obväz, vedomie a dýchanie
7. privolať záchrannú službu a políciu – tiesňová linka 112


Poznámka:
* Postihnutému nedávajte za žiadnych okolností nič jesť a piť.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon