Tržné rany sú rany spôsobené strojmi, pásmi, pazúrmi zvierat, ostnatým drôtom. Krvácajú nevýrazne, no sú často infikované.

Príznaky: rany s nepravidelnými okrajmi, často znečistené, príznaky šoku

 

Postup:
1. umyť ruky a okolie rany
2. prikryť ranu obväzom/čistou látkou (pri veľkom krvácaní ošetriť ako krvácanie)
3. vykonať protišokové opatrenia
4. vyhľadať odborné ošetrenie


Poznámka:

* Nezabúdajte, že v prípade takéhoto úrazu je očkovanie proti tetanu nevyhnutné aj pri menších ranách.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon