Príčiny:
pády, údery, nárazy hlavou o tvrdú prekážku, pády predmetov z výšky.

Príznaky:
1. pri poškodení kožného krytu v tvári alebo vo vlasatej časti: bolesť, krvácanie, opuch
2. pri poškodení kostnej časti - lebky: krvácanie (výtok tekutiny) z uší, nosa, deformita, bezvedomie
3. pri poškodení mozgu: bezvedomie, nerovnaká šírka zreníc, výtok krvi a/alebo tekutiny z uší, nosa
* Všeobecné príznaky: nevoľnosť, vracanie, bledá tvár, nepravidelné dýchanie, strata pamäti, zmätenosť.

 Postup:
1. zistiť prítomnosť vedomia a dýchania (ak nie je niektorá funkcia prítomná, vykonať okamžite prvú pomoc)
2. zistiť prítomnosť iných poranení (zlomeniny, krvácanie z rán)
3. pri krvácaní len z jedného ucha uložiť týmto nižšie (napomôcť vytekaniu po priložení obväzu)
4. volať tiesňovú linku „112“
5. kontrolovať vedomie a dýchanie do príchodu záchrannej služby


Poznámka:
* Pri iných poraneniach, okrem poranení hlavy, neukladať postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, kontrolovať dostatočnosť jeho dýchania.

 

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon