Príznaky: malé popáleniny, príškvary na vstupe a výstupe prúdu z tela, bezvedomie, zastavenie krvného obehu, pri zapálení odevu viditeľné popáleniny
* Vonkajšie poškodenie je vo väčšine prípadov malé, výrazné a život ohrozujúce je vnútorné poškodenie orgánov.


Postup
Situácie vonku:
Pri elektrickom vedení padnutom na zem treba pred poskytnutím prvej pomoci vypnúť prúd. Prerušenie prúdu alebo elektrického vodiča ponechajte na špecializovanú službu. Zabráňte prístupu osôb do nebezpečnej zóny (pri napätí nad 1 000 V je možné „preskočenie“ prúdu až na vzdialenosť 18 metrov). Ďalej je potrebné:

1. skontrolovať prítomnosť vedomia a dýchania postihnutého (ak nie sú prítomné, je potrebné postupovať ako pri zastavení dýchania a krvného obehu – začať stláčanie hrudníka a záchranné vdychy)
2. ošetriť popáleniny
3. vykonať opatrenia proti šoku

Situácie v uzavretom priestore:
Pri podozrení na kontakt s elektrickým prúdom vypnite prúd vypínačom, poistkou, hlavným vypínačom (bytovým/domovým) alebo vytiahnite zástrčku, ak nie je poškodená. Prvá pomoc pre postihnutého je rovnaká ako pri situáciách vonku.


Poznámky:
* Prvú pomoc poskytujte až keď máte istotu, že je prerušený kontakt postihnutého s elektrickým prúdom.
* Každý zásah elektrickým prúdom sprevádzaný šokom vyžaduje lekársku kontrolu.
* Blesk je krátkotrvajúci silný výboj elektrického prúdu a okrem príznakov ako pri úraze elektrickým prúdom môže zapáliť odev alebo viesť k okamžitej smrti. Prvá pomoc je rovnaká.
* Ak sa chcete pred zásahom blesku chrániť, nepostávajte v búrke pod osamotenými vysokými predmetmi (stromy, stožiare) a na rozľahlej rovnej ploche (lúky, horské hrebene, pasienky).

 

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon