ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

 

POHRYZNUTIE
Príznaky:
jedna alebo viac bodných rán v tvare odtlačkov zubov, tržné rany spôsobené trhaním zubami, slabé až silné krvácanie

Postup:
- pri povrchových ranách so slabým alebo žiadnym krvácaním je potrebné ranu niekoľko minút umývať vodou a mydlom, pri pochybnostiach vyhľadať lekárske ošetrenie
- pri veľkých ranách s krvácaním zastaviť krvácanie tlakom v rane a tlakovým obväzom + zariadiť prevoz do nemocnice

Poznámky:
* Aby ste sa podobnému zraneneniu vyvarovali, zabráňte styku s neznámymi zvieratami (domácimi aj divými), ktoré sa správajú krotko.
* Ak sa vám niečo podobné stane, zistite si meno majiteľa/upovedomte mestskú políciu a vyhľadajte lekársku pomoc. Lekár rozhodne o očkovaní proti tetanu a besnote.
* Pohryzenie človekom môže tiež vyžadovať ošetrenie.

 
KOPNUTIE
prva pomoc pri urazoch sposobenych zvieratami 2Príznaky:
podľa miesta kopnutia, napr. bezvedomie, zlomeniny rebier a končatín, pomliaždenie svalov

Postup:
  Prvá pomoc sa poskytuje podľa prevažujúcich príznakov (pozrite príslušné nadpisy).

 


BODNUTIE

prva pomoc pri urazoch sposobenych zvieratami 3Príznaky: podľa miesta vbodnutia rohov, ako pri bodných ranách inými ostrými predmetmi

Postup:
Prvá pomoc s poskytuje tak, ako pri rezných a bodných ranách (pozrite Prvá pomoc pri rezných ranách, Prvá pomoc pri bodných ranách).

 

UŠTIPNUTIE HMYZOM
prva pomoc pri urazoch sposobenych zvieratami 4Príznaky: náhla ostrá bolesť, opuch s bodkou v strede, pri vpichu v ústach dýchacie ťažkosti
* Sú viac bolestivé ako nebezpečné, s výnimkou ľudí alergických na pichnutia hmyzom.

Postup:
1. odstrániť žihadlo bez stláčania (nechtom, telefónnou kartou)
2. priložiť na postihnuté miesto ľad (pri vpichu v ústach ľad cmúľať/vyplachovať ústa studenou tekutinou)

Poznámky:
* Pri zväčšovaní opuchu na druhý deň vyhľadajte lekára.
* Ak ste už mali neprimeranú reakciu v minulosti, poraďte sa s lekárom, ktorý vám dá pohotovostný liek pre prípadnú potrebu.

 

UŠTIPNUTIE HADOM
prva pomoc pri urazoch sposobenych zvieratami 5

Príznaky: jedna alebo dve bolestivé krvácajúce ranky, poruchy videnia, nevoľnosť, potenie, slinenie, opuch

Postup:
1. postihnutého uložiť a upokojiť
2. ranu vymyť, najlepšie mydlom a vodou
3. vyhľadať lekárske ošetrenie
* Pri rýchle sa zväčšujúcom opuchu je potrebné nad ranu (povyše rany) aplikovať obväz, a to tak, aby nesťahoval končatinu (znehybniť končatinu v polohe nižšie ako srdce), ale to len v prípade, ak sa nachádzate ďaleko od zdravotníckeho zariadenia (viac ako 2 h).

Poznámky:
* U nás je jedovatá jedine vretenica a jej uštipnutie je smrteľné veľmi zriedkavo. Iné jedovaté hady sa vyskytujú len u chovateľov.
* Odsatie do 3 min odstráni len tretinu z jedu, ale 25 % uhryznutí je bez vstreknutia jedu do kože. Dávka jedu vretenice je totiž určená pre jej prirodzené obete – králiky, hlodavce, a človeku preto nič nebezpečné nehrozí.

 

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon