ZASTAVENIE DÝCHANIA A SRDCA

Príznaky: bezvedomie bez odpovede na oslovenie a zatrasenie, neprítomnosť normálneho dýchania (lapavé, nenormálne dýchanie sa hodnotí ako neprítomnosť dýchania), neprítomnosť známok života (pohyby, prehĺtanie)
Postup:
1. uložiť postihnutého na tvrdú a rovnú podložku
2. vykonať 30 stlačení hrudníka do hĺbky 5 cm rýchlosťou100/min
3. zakloniť postihnutému hlavu, upchať mu nos a aplikovať 2 záchranné vdychy
4. pokračovať v oživovaní postihnutého v pomere 30:2 (30 stlačení hrudníka a 2 vdychy)
* Uvedený postup platí u postihnutých po puberte (od 18 rokov).

Poznámky:
* Často sa môžeme u postihnutého stretnúť s veľkým vonkajším krvácaním.
* Hrudník stláčať 100x/min, prítomnosť dýchania zisťovať pri záklone hlavy tlakom na čelo a ťahom za bradu.
* Zisťovanie prítomnosti vedomia i dýchania a záklon hlavy treba nacvičiť na modeli.VEĽKÉ VONKAJŠIE KRVÁCANIE


Príznaky: krv tečie, strieka alebo prerušovane vyteká z rany, príznaky šoku

Postup:
1. vytvoriť okamžitý tlak rukou priamo na ranu alebo cez vrstvu obväzu, resp. čistej tkaniny
2. priložiť tlakový obväz
3. znehybniť postihnutého + miesto poranenia nad úrovňou srdca
4. vykonať protišokové opatrenia
5. kontrolovať vedomie a dýchanie postihnutého
6. privolať pomoc
* Tento postup je známy aj pod názvom 5Z: zistiť krvácanie, zatlačiť v rane, zdvihnúť nad úroveň srdca, zabrániť šoku, zavolať ZZS.

Poznámka:
* Škrtidlo sa laikmi nepoužíva, tlak v rane je účinnejší ako tlak v tlakových bodoch.BEZVEDOMIE


Príznaky: žiadna reakcia na hlasné oslovenie, zatrasenie alebo bolestivý podnet

Postup:
1. zistiť prítomnosť dýchania a príznakov života (prehĺtanie, kašľanie, pohyby)
2. uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, samozrejme, pri zachovanom dýchaní
3. privolať odbornú pomoc
4. sledovať prítomnosť dýchania a pulzu

Poznámka:
* Do stabilizovanej polohy neukladať pri bezvedomí po úrazoch (napr. pri podozrení na poranenie chrbtice).ŠOK


Príznaky: nekľud alebo spavosť, neostré videnie, smäd, nevoľnosť, studená, bledá a spotená koža, zrýchlené dýchanie

Postup:
Vykonať protišokové opatrenia, 5T:
1. ticho (upokojiť)
2. teplo (prikryť dekou
3. tekutiny (ovlažiť pery)
4. tíšenie bolesti (ošetriť)
5. transport (lekár)

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon