Vybavenie na poskytnutie prvej pomoci:

 

Postup pri nehode

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon